Advertisements

[Amharic] Ethiopian Music Video by Sityana Teni - Agul Abay

0
0

Advertisements

ET
899 days ago, 10811 views
[Amharic] Ethiopian Music Video by Sityana Teni - Agul Abay

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 530 comments.
commenter - 391 days ago
ውድንቢ ቬርሰስ CORONA
====================

ስሪቱ ምንዲር ነው ዲንበሩስ ኣዴነባበሩስ ከለላውስ ብሎ ጭው ብሎ ቲሄድ ጎጃሜ የተዳረ ትግራዋይ ታንቡላሱ እመር ብሎ ኩሮናን ሊያመልጥ ወዴጫካው ይፈረጥጣል ለካስ ኣብራው ኣድራ ኑሮ ኣቤት የሰው ውርዴት የትምርት ቢሮውን ጨምሮ ተዝያ ኳላ ጃንሆይ ትምርት ቢሮ ዶሴ ሊዘርፉ ኢኮኖሚ ዶክትሬት ሊዋቡ ቲርመሰመሱ ያየ ቁጥራቸው በዝቶበት ኣይ ወንዲምየ ምኒሊክ ኣልጋ ውለው ታለ ወረርሽኝ መከላከያ የቢባኑ ተሰባስበው ጉድ ውርጅብኙን በግዕዝ ቲቆጥሩ ተገቢ ቀሪ ኣለምን ተበላት ወታዴር ጦር ይልቅ ተስቦው የበላቸው ወታዴሮች በ፩ኛው ኣለም ጦርነት ልቀው ታይተዋል ይለዋል ኋላ ሱ ዴሞ ወረርሽኝ ሳይንስ መቼም ተኣቢሲኒያውያን በላይ የተካነው የለም ይለዋል ሧ ዴሞ ተምርጫው ማስፈጠሚያ ማማ ላይ ተቀምጣ ቂቂቂ ብላ ተሳቀይ ኳላ ኣንድ ኣዲስ የተሾመ ኣሪፍ ብልጽግና ትግራዋይ የገበሬውን በር ጎንበስ ብሎ ቲያንኳኳ ዘመድ ለዘመዱ ግብቢው ልዩ ነውና ምናባክ ፈለክ ይለዋል ትግሬ ትለሆነ ገብቶት እንጂ በቴስታ ታያጎነው ወዴ ገዳ ምስራቅ ታየ ኳላ ማንነት ምንዲር ነው ቲለው ኣይ ማንነት ሁ ኢዝ ዩር ማዘር ነው ምናባክ ደግሞ ሁ ኢዝ ዩር ፋዘር ነው ኣድዋ ምጋና ይግባውና ልጅ ምኒሊክ የወሃኒስን ነገር ቀስ ብለው በሾኬ ተጣሉት ወድያ ኦሮሞ ባይሰፍን ኑሮ መቶ ኣመት ባልቆየን እቴ ብሎት ኣንድ ቁም ነገር ኣስረድቶት ተሰወረ ምኒሊክ ጋሿ ቢያነሳ ኢትዮጵያን ተጥልያን ኦሮሞን ተትግሬ ወይንም ትግሬን ተኦሮሞ ሆድ ይፍጀው ነው ኣንድ ለመቶ
commenter - 400 days ago
በብሄራው ትያትር በታች ቅስት ፎቅ ኣንጋጦ ቲያዴንቅ ያየው የልጅነት ጓዴኛው ልክ እንዴ ጀግናው ዘራይ ግልፍ ኣለውና ስማ ኣንት የገረድ ልዥ ለመሆኑ ምቾቴ ዴግሰውን ታውቃታለህ ይለዋል ሡ ዴሞ ኣብሽነቱን ረስቶ ኑሮ በኳያ ጡዘት ስሙ ኢትዮጵያዋያን ስም ኖመንክላቸራቹ ይዴብራል ቲለው ሧ ዘላ መድሬኩ ላይ ወጣችና ምስጢር ምስጢር ለካስ ዘራይ ዴረስ የውሸት ስም ነው ትለዋለይ ሡ ዴሞ ኣልገባቹ ሁኖ እንጂ ልክ በፈረንጂ እንዴፈርንጂ ኣቆጣጠር ለምርጫው ምዝገባ ኣንዴኛ ሁለተኛ ሰዎስተኛ ጫሚሶ ያለው ስሙ ጀግናው እንጂ ዘራይ ኣይዶለም ታትሞበታል ይላታል ካድያ ተጃንሆይ የምስጢር ማህዴር ኣለም ዙርያ ቲጠና ተመትፕ ስድሳ ስዲስት ወገቡ ድረስ ኣንዴኛ መካከላው መጨረሿ ተሚለው ምርጫ ጫሚሶ ውስጥ ካልሲው ላይ የተሰዴረ ጥልፍ ሙሉ ስሙ ጀግናው ዘራይ ዴረስ ሁኖ ማለት ነው የልጅ ልጅ ልጁ ነኝ ብሎ ሚፎግረው ዴሞ ቴዎድሮስ ጀግናው ለግዜው መድሬኩ
commenter - 401 days ago
Corona hits 100000+.
commenter - 401 days ago
ምንተስኖት ግዜዎ ለ ዴርብ እንግዱ.,

ወንዲምዬ ይህ ...ናሴ.... ምርጫ ይባል ጉዳይ ኣልገባኝም ይልቁኑ ቀኔው ቀነኒሳ በሎንዶን የመካፈል ጉዳይ በ ኩሮና ያበቃለት ጉዳይ ሁኑዋል ኦሎምቢክም እንጃ ታይተላለፍ ኣይቀርም ተመዀደይ በፊት ግና ታበበ ቢቂላና ጃንሆይ ጀምሮ ያለ ሚስጥር ላውጋህ ኢትዮጵያ ኦሎምቢክ ሁሉ ግዜና ምታቸንፍ ዝግጅቱን ታይሆን ግብአቱን ታለም ቀድማ ትለምትቀበል እንጂ ናይሮቢ ይፍጀው ቻው በል
commenter - 403 days ago
ኣሰላለፍ
======

መገርሳ በሪ ሰዎስት ቁጥሪ
ይገዙ በንቲ ኣስር ቁጥር
በቀለ ገርባ ሰባት ቁጥር........ ምን ታሳየን ይሆን? ግ ዜ ዎ....
commenter - 415 days ago
ሰውዬው ትንሽ ሳት ብሎት የካቲት ኣስራ ሁለት ብሄራዊ ቀን ይሁን ብሎ ፎከረ:: ጉዳዩ ለካቲት ኣስራ ኣንድን በ ብሄር ብሄረሰቦች ዙርያ ብሄራዊነትን የሚያላብስ ይፖለቲካ ክsረት ነው ሁኖም መቸም ብሄራዊነት መጠይቁ ዲንገት ስታዲዮም ወይንም ፈደራል ሃይወይ ወይንም ግዲብ ምናምን በብሄራዊ ያሰይም ታልሆነ ኣረገው ጥሪ ለጥቂት ተዲስኩር ተረፈ በመጨረሿ ተጃንሆይ ማህዴር ከፍተኛ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ተዴርጎ ሊቃውንቱ ሁሉ ረጅም ግዜ ታጠኑ ኋላ ገንዘብ ምኒስቴርን ጨምሮ የለካቲት ፲፪ ሁነኛ ምክኛት ምንዲር ነው? ተሚለው ጥናታዊ ጥሁፍ ኣንድና ኣንድ ምክኛት ላይ ዴረሱ................ዲስኩር!.............. :: ሰዎስት መቶ ስድሳ ኣምስት ቀን ባይሰራስ እቴ? ብታምኑም ባታምኑም ብልጭች ያለባቸው ዲንገት በቃ ገባቹ? ስለ ደብረ ጢ ኣስራ ኣንድ ዲስኩር ቸር ይግጠመን......
commenter - 416 days ago
F.A.C.T in History
Pompy in Abyssinia

ብልጽግና ፓርቲ ነው ዲንገት ዴግሞ እከክ ፓርቲም ሊቃወመው ይችላል ልክ ትግራይ ቬርሰስ ገዳ ሲስቴም ማለት ነው ፍልስምና ማለቂያ የለውም እከክ በሁለት ይከፈላል ኣንዴኛው ኣለርጂ ሌላው ዴግሞ ቅማል ነው ኣለርጂክ የሃፍታም በሽቷ ነው ጃንሆይ ትምርት ምኒስቴር በነበሩ ግዜ በትዴረገ ጥልቅ ጥናታዊ ስራ ፎከት ተቁምጥና ላይያያዝ የተወሰነ ፍኖት በዚምባብወ ትምርት ክፍል ይገኝ ይሆን እንዴ ዘውዱ ቀን ይፍጀው አኮ መሞት የውስጥና ውጭ ጠላት ሁኖ ወገብዋን የበላት ኣማሪካ እንዴ እከክ የተዋጋችው በሽቷ ፈጥሞ ኣልተገኘም ዋሺንግቶን በጉንጭ እከክ በሽቷ ጠዋት ማታ ይሰቃይ ነበር ተዘመኑ ዴግሞ ህለቱ ወንድማች ዊሊያም ተ ሃሪ በፈረንጂ ይሰቃያሉ ትለዚህ ኣብይ ወይንም ዴብረ ጢ የፎከት ውይንም የ እከክ ጉዳይ ናቸው
commenter - 418 days ago
የተፈጥሮ ቁጣ ኣለርጂk ሁነና
ባቱን እያከከ ሰው በቅማል ቀና
ምሬትና ምኞት እያሳከኩት
ኣይወጣው ኣገር ሰቅለው ገዴሉት........
.............

ብሎ ተገጠመ ኳላ ሆዲን እየፈጀ ተየካቲት ለካቲት ክብረ ባል ማግስት ይሁን ዋዜማ ዛሬ ዛሬ ደብረ ጢ ገቾ ምናምን ሚባሉ ኣሪፍ ኣሪፍ ማለሊት ውልድ ምሁራኖች በዴሞክራስ ትግሬ ውስጥ ብቻ ኣይጥ ይሁን ድንቢጥ ስምንት የትግሪኛ ስምንት ያምሪኛ ስምንት ዴግሞ ዮሮሚኛ ኣይነት የማይታሰብ ሃያ ኣረት ፓርቲዎች ዴግሞ ኣንድ ህወሃት ገባክ?.... ኣልገባክ ሁኖ ንጂ የዛሬ ሁለትና ሰዎስት ኣመት ትግረ እልም ያለች የመልቲ ባርቲ paradise ሁና ቢኣቸንፉም ባያቸንፉም ዋናው ነገር ያ ፍራቻ ክፉ እከክ ቅማል ታይሆን የኣለርጂክ ጠር ሁኖ ተምድረገጽ ዳም ንፋስ ድምጥማጡ ጠፍቶ መኖር... ገባክ?
commenter - 418 days ago
I.T.C.H
============
ዓለም ፱ አልጋ
ጳጉመ ፭ ለሊት
ሁሉ በላይ በላይ
እየተመኟት

Meskerem 01, 2013
commenter - 428 days ago
ተነገር ማህዴር
=======
ካድያ ኣፍሪቃውያን ወጠምሾች ተበሰሜንም ምራብም ዴቡብ ሁሉ ተቀጣጥለው ባርበኝ ነት ውሎ ኣለምን ማንቀጥቀጥ ተጀመሩ ውለው ሰንብተዋል ራስ ዴጃች ንጉስ ተፈሪም የ ኣርማሜንት ቅብብሎሹን ተያይዘውታል የሆነ ሁኖ ግርማዊነታቸው መቸም ዴፍረው ላይቀርቧቸው ሞላም መኩሪያም በፈረንጂ ፍሊት ተጠድተው ኣምረው ችር ጉድ ተይዝዋል ግርማዊነታቸው ተጨጌው ታይቀር ተመካክረው እያንዳንዱን መሪ በቦለ ኣውሮጵላን ማቀፊያ ጉንጭ ተግንባር እየሳሙ ተቀበሏቸው ለጣናቱ ኣይታይ እንጂ የፈረንጂ በተለይ የስራኤል ሰላዮች ኣንድ ባንድ የምዲር ፍጣሜ ዴረሰ እየሳመ መረቃቸው ብለው ወደዮርዳኖስ ቸመጠጡ ሊባኖስ ሰላም ኣዴረች ልክ የዛሬ ኣንድ ሺህ ኣመት......

Advertisements