Advertisements

[Amharic] Ethiopian Music Video by Sityana Teni - Agul Abay

0
0

Advertisements

ET
484 days ago, 8686 views
[Amharic] Ethiopian Music Video by Sityana Teni - Agul Abay

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 525 comments.
commenter - 22 hours ago
ሰውዬው ትንሽ ሳት ብሎት የካቲት ኣስራ ሁለት ብሄራዊ ቀን ይሁን ብሎ ፎከረ:: ጉዳዩ ለካቲት ኣስራ ኣንድን በ ብሄር ብሄረሰቦች ዙርያ ብሄራዊነትን የሚያላብስ ይፖለቲካ ክsረት ነው ሁኖም መቸም ብሄራዊነት መጠይቁ ዲንገት ስታዲዮም ወይንም ፈደራል ሃይወይ ወይንም ግዲብ ምናምን በብሄራዊ ያሰይም ታልሆነ ኣረገው ጥሪ ለጥቂት ተዲስኩር ተረፈ በመጨረሿ ተጃንሆይ ማህዴር ከፍተኛ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ተዴርጎ ሊቃውንቱ ሁሉ ረጅም ግዜ ታጠኑ ኋላ ገንዘብ ምኒስቴርን ጨምሮ የለካቲት ፲፪ ሁነኛ ምክኛት ምንዲር ነው? ተሚለው ጥናታዊ ጥሁፍ ኣንድና ኣንድ ምክኛት ላይ ዴረሱ................ዲስኩር!.............. :: ሰዎስት መቶ ስድሳ ኣምስት ቀን ባይሰራስ እቴ? ብታምኑም ባታምኑም ብልጭች ያለባቸው ዲንገት በቃ ገባቹ? ስለ ደብረ ጢ ኣስራ ኣንድ ዲስኩር ቸር ይግጠመን......
commenter - 1 days ago
F.A.C.T in History
Pompy in Abyssinia

ብልጽግና ፓርቲ ነው ዲንገት ዴግሞ እከክ ፓርቲም ሊቃወመው ይችላል ልክ ትግራይ ቬርሰስ ገዳ ሲስቴም ማለት ነው ፍልስምና ማለቂያ የለውም እከክ በሁለት ይከፈላል ኣንዴኛው ኣለርጂ ሌላው ዴግሞ ቅማል ነው ኣለርጂክ የሃፍታም በሽቷ ነው ጃንሆይ ትምርት ምኒስቴር በነበሩ ግዜ በትዴረገ ጥልቅ ጥናታዊ ስራ ፎከት ተቁምጥና ላይያያዝ የተወሰነ ፍኖት በዚምባብወ ትምርት ክፍል ይገኝ ይሆን እንዴ ዘውዱ ቀን ይፍጀው አኮ መሞት የውስጥና ውጭ ጠላት ሁኖ ወገብዋን የበላት ኣማሪካ እንዴ እከክ የተዋጋችው በሽቷ ፈጥሞ ኣልተገኘም ዋሺንግቶን በጉንጭ እከክ በሽቷ ጠዋት ማታ ይሰቃይ ነበር ተዘመኑ ዴግሞ ህለቱ ወንድማች ዊሊያም ተ ሃሪ በፈረንጂ ይሰቃያሉ ትለዚህ ኣብይ ወይንም ዴብረ ጢ የፎከት ውይንም የ እከክ ጉዳይ ናቸው
commenter - 4 days ago
የተፈጥሮ ቁጣ ኣለርጂk ሁነና
ባቱን እያከከ ሰው በቅማል ቀና
ምሬትና ምኞት እያሳከኩት
ኣይወጣው ኣገር ሰቅለው ገዴሉት........
.............

ብሎ ተገጠመ ኳላ ሆዲን እየፈጀ ተየካቲት ለካቲት ክብረ ባል ማግስት ይሁን ዋዜማ ዛሬ ዛሬ ደብረ ጢ ገቾ ምናምን ሚባሉ ኣሪፍ ኣሪፍ ማለሊት ውልድ ምሁራኖች በዴሞክራስ ትግሬ ውስጥ ብቻ ኣይጥ ይሁን ድንቢጥ ስምንት የትግሪኛ ስምንት ያምሪኛ ስምንት ዴግሞ ዮሮሚኛ ኣይነት የማይታሰብ ሃያ ኣረት ፓርቲዎች ዴግሞ ኣንድ ህወሃት ገባክ?.... ኣልገባክ ሁኖ ንጂ የዛሬ ሁለትና ሰዎስት ኣመት ትግረ እልም ያለች የመልቲ ባርቲ paradise ሁና ቢኣቸንፉም ባያቸንፉም ዋናው ነገር ያ ፍራቻ ክፉ እከክ ቅማል ታይሆን የኣለርጂክ ጠር ሁኖ ተምድረገጽ ዳም ንፋስ ድምጥማጡ ጠፍቶ መኖር... ገባክ?
commenter - 4 days ago
I.T.C.H
============
ዓለም ፱ አልጋ
ጳጉመ ፭ ለሊት
ሁሉ በላይ በላይ
እየተመኟት

Meskerem 01, 2013
commenter - 14 days ago
ተነገር ማህዴር
=======
ካድያ ኣፍሪቃውያን ወጠምሾች ተበሰሜንም ምራብም ዴቡብ ሁሉ ተቀጣጥለው ባርበኝ ነት ውሎ ኣለምን ማንቀጥቀጥ ተጀመሩ ውለው ሰንብተዋል ራስ ዴጃች ንጉስ ተፈሪም የ ኣርማሜንት ቅብብሎሹን ተያይዘውታል የሆነ ሁኖ ግርማዊነታቸው መቸም ዴፍረው ላይቀርቧቸው ሞላም መኩሪያም በፈረንጂ ፍሊት ተጠድተው ኣምረው ችር ጉድ ተይዝዋል ግርማዊነታቸው ተጨጌው ታይቀር ተመካክረው እያንዳንዱን መሪ በቦለ ኣውሮጵላን ማቀፊያ ጉንጭ ተግንባር እየሳሙ ተቀበሏቸው ለጣናቱ ኣይታይ እንጂ የፈረንጂ በተለይ የስራኤል ሰላዮች ኣንድ ባንድ የምዲር ፍጣሜ ዴረሰ እየሳመ መረቃቸው ብለው ወደዮርዳኖስ ቸመጠጡ ሊባኖስ ሰላም ኣዴረች ልክ የዛሬ ኣንድ ሺህ ኣመት......
commenter - 14 days ago
ተፈጸመ
2:14
commenter - 23 days ago
ወለላ
=====
ሧ ዴግሞ....
የጎጃም ባሶ የረሰረሰው
ያንቀጠቅጣል መሬት እንዴሰው....... ትለዋለይ

ካድያ ሡ ዴሞ......

ዳግም ተፈሪ የረሰረሰ
ዴጃች ተወልዶ እየታረሰ
ገዴ ወለላዬ
ከቶ ምናለ ምኒሊክ እምዬ...... ይላታል


ካድያ ሧ ዴሞ
commenter - 67 days ago
መግቢያዋ ጠባብ ይሁን እንጂ ኣለም በጣም ሰፊ ናት::

NOBEL
commenter - 93 days ago
ይድረስ ለቀንጅቦች ኢትዮጵያኖችን በልታችሁ ከመጨረሳችሁ በፊት ስለገላገላችሁን እናመሰግናችኋለን።ከእንግዲህ ወዲያ ቀስ እያላችሁ እርስ በራስ ተበላሉ ጥርሳችሁ ግን ቶሎ እንዳያልቅ ተጠንቀቁ ቀስ እያላችሁ ብሉ። HODAM tigrays GO TO HELL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! KIKIKIKIKIKI....................................................HEHEHEHEHE.
commenter - 96 days ago
እናቴ ቁንዴላ
አባቴ መሰሪ
ወንዲሜ ተማሪ
እኔ ቤተ ሰሪ
ወንዶገነት ሲዳሞ ነግዴ
.........በብልጥግና ......

የውሃ ኣጣጬ
መረጥኩት ተሁሉ ኣብልጬ


......እያሉ ወዴ ምስራቅ ተመለከቱ......

ስብሰባው ላይ ጌችዬ ሚሉት ኣሪፍ ሕወሃት ሰውዬ., እንዴማንቀላፋት ኣዲርጎት., እሩምታ ለቀቀ......

Erumta Gazette December 1956

Advertisements