Advertisements

ADDIS ABABA

0
0

Advertisements

424 days ago, 3498 views
ETHIOPIAN MUSIC
Tags: ETHIOPIAN, MUSIC

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 127 comments.
commenter - 130 days ago
ደብረታይላንድ የቀንጅቦቹ ፋገት መሪ ገደል ግባ አንተ ውሻ ሞላጫ ሌባ እግዚአብሄር ይድፋህ
commenter - 158 days ago
ተብታባ ሪታርድ ሌባ የቀንጅቦች አሁንኑ ተገንጠሉ እባካችሁ ኢትዮጵያኖችን በልታችሁ ከመጨረሳችሁ በፊት።አመሠግናለሁ
commenter - 160 days ago
ችጋራም የቀንጅቦች ውሃ የሚጠጣ የለንም ለቅሶ kikikikikikiki hahahahaha......እረ ይድፋችሁ የኢትዮጵያ አምላክ ።ሞላጫ ሌቦች ገደል ግቡ
commenter - 163 days ago
የአማራና የሌሎች ብሄር የሆናችሁ ተማሪዎች የቀንጅቦቹን አገር ጥላችሁ ውጡ እራሳችሁን ከመገደል ለማዳን በጅቦቹ

የአማራና የሌሎች ብሄር የሆናችሁ ተማሪዎች የቀንጅቦቹን አገር ጥላችሁ ውጡ እራሳችሁን ከመገደል ለማዳን በጅቦቹ
commenter - 166 days ago
የቀንጅቦች ወደስልጣን ብትመጡ ጀግናውና አስተዋዮ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእናንተ ሴጣኖች ቁጭ ብሎ እጁን ይሰጣል ብላችሁ ከሆነ እንደእባብ ተቀጥቅጠህ በመቶ ሚሊሆን ህዝብ ተዋርደህ ዋጋህን ታገኛለህ።የሰረቃችሁትን መሣሪያ ከእጃችሁ ላይ ወስደን እንደፋችኋለን ሽንታም የሴጣን ባንዳ ልጅ።
commenter - 167 days ago
እኔ አማራ ነኝ ተጠንቀቁ እነዚህን አጭበርባሪ ትግሬዎችን አደራ ወገኖቼ።በርቱ እወዳችኋለሁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Be smart my people !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I LOVE YOU ALL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
commenter - 173 days ago
ታከለ ግማ አዲስአበባን መበጥበጥህን አቁምና የአማርኛ ክላስ ኮርስ ውሰድ የአዲስአበባን ህዝብ አደርስታንድ ለማድረግ እንድትችል።የአንተ አማርኛ በጣም ደካማ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ስራ ከሁሉም በፊት ።

ታከለ ግማ አዲስአበባን መበጥበጥህን አቁምና የአማርኛ ክላስ ኮርስ ውሰድ የአዲስአበባን ህዝብ አደርስታንድ ለማድረግ እንድትችል።የአንተ አማርኛ በጣም ደካማ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ስራ ከሁሉም በፊት ።

ታከለ ግማ አዲስአበባን መበጥበጥህን አቁምና የአማርኛ ክላስ ኮርስ ውሰድ የአዲስአበባን ህዝብ አደርስታንድ ለማድረግ እንድትችል።የአንተ አማርኛ በጣም ደካማ ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ስራ ከሁሉም በፊት ።
commenter - 188 days ago
እኔ በበኩሌ በጣም በጣም የወደፊቷ ኢትዮጵያ አገሬ ህልውና ያሳሰበኛል ያሰጋኛልም ።ትግሬዎች ከኢትዮጵያኖች ጋር በሰላም ይኖራሉ ብየ አላምንም ።ስጋት አለኝ ስለዚህ እራሳቸውን ችለው እርስ በእርሳቸው እየተዘራረፉና እየተበላሉ ይኑሩ።እነዚህ የቀንጅብ ትግሬዎች የሴጣን ዘር ስለሆኑ እነሱን ኢትዮጵያዊ ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች አርፋችሁ ተቀመጡ።
commenter - 192 days ago
እኔ በበኩሌ በጣም በጣም የወደፊቷ ኢትዮጵያ አገሬ ህልውና ያሳሰበኛል ያሰጋኛልም ።ትግሬዎች ከኢትዮጵያኖች ጋር በሰላም ይኖራሉ ብየ አላምንም ።ስጋት አለኝ ስለዚህ እራሳቸውን ችለው እርስ በእርሳቸው እየተበላሉ ይኑሩ።እነሱን ኢትዮጵያዊ ለማድረግ የምትሞክሩ ሰዎች አርፋችሁ ተቀመጡ።
commenter - 199 days ago
ደብረሴጣን ምንድነው የምታወራው ???????? የፊደራል መንግስት ባጀት ከለከለን የምትለው የዘረፋችሁትን ገንዘብ እየበላችሁ እናታችሁ ቀሚስ ውስጥ ተደብቃችሁ በለበሳችሁት ዳይፐር ላይ እየሸናችሁና እየቀዘናችሁ ኑሩ።አጭበርባሪ ሌባ ሁላ።

Advertisements