Advertisements

The New EPRDF with Lema Megressa

0
0

Advertisements

838 days ago, 3042 views
The New EPRDF with Lema Megressa
Tags: The, New, EPRDF, with, Lema, Megressa

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 13 comments.
commenter - 803 days ago
ለመጀመሪያ ግዜ የአጋሜዎችን የፓሊስ ፕሮግራም አይቼ ቀኑን በሞላ በሳቅ ነው ስፈነዳ የዋልኩት ምክንያቱም ከትግሬዎች የባሰ ሞላጫ ሌባ በሌለበት በአሁኑ ሰአት ዜጋዎችን ሌባው እንደዚህ አደረገ እያሉ ማውራት ለእኔ ምንም ትርጉም የለውም።
ትግሬዎች ከዘራቸው እግዚአብሄር ሲፈጥራቸው ከሰዎች ዘር ሁሉ የበታች አድርጎ ነው የፈጠራቸው ስለሆነም የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ማሰብ የማይችሉ ሪታርዶች ናቸው።

ለመጀመሪያ ግዜ የአጋሜዎችን የፓሊስ ፕሮግራም አይቼ ቀኑን በሞላ በሳቅ ነው ስፈነዳ የዋልኩት ምክንያቱም ከትግሬዎች የባሰ ሞላጫ ሌባ በሌለበት በአሁኑ ሰአት ዜጋዎችን ሌባው እንደዚህ አደረገ እያሉ ማውራት ለእኔ ምንም ትርጉም የለውም።
ትግሬዎች ከዘራቸው እግዚአብሄር ሲፈጥራቸው ከሰዎች ዘር ሁሉ የበታች አድርጎ ነው የፈጠራቸው ስለሆነም የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ማሰብ የማይችሉ ሪታርዶች ናቸው።

ለመጀመሪያ ግዜ የአጋሜዎችን የፓሊስ ፕሮግራም አይቼ ቀኑን በሞላ በሳቅ ነው ስፈነዳ የዋልኩት ምክንያቱም ከትግሬዎች የባሰ ሞላጫ ሌባ በሌለበት በአሁኑ ሰአት ዜጋዎችን ሌባው እንደዚህ አደረገ እያሉ ማውራት ለእኔ ምንም ትርጉም የለውም።
ትግሬዎች ከዘራቸው እግዚአብሄር ሲፈጥራቸው ከሰዎች ዘር ሁሉ የበታች አድርጎ ነው የፈጠራቸው ስለሆነም የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ማሰብ የማይችሉ ሪታርዶች ናቸው።

ለመጀመሪያ ግዜ የአጋሜዎችን የፓሊስ ፕሮግራም አይቼ ቀኑን በሞላ በሳቅ ነው ስፈነዳ የዋልኩት ምክንያቱም ከትግሬዎች የባሰ ሞላጫ ሌባ በሌለበት በአሁኑ ሰአት ዜጋዎችን ሌባው እንደዚህ አደረገ እያሉ ማውራት ለእኔ ምንም ትርጉም የለውም።
ትግሬዎች ከዘራቸው እግዚአብሄር ሲፈጥራቸው ከሰዎች ዘር ሁሉ የበታች አድርጎ ነው የፈጠራቸው ስለሆነም የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ማሰብ የማይችሉ ሪታርዶች ናቸው።

ለመጀመሪያ ግዜ የአጋሜዎችን የፓሊስ ፕሮግራም አይቼ ቀኑን በሞላ በሳቅ ነው ስፈነዳ የዋልኩት ምክንያቱም ከትግሬዎች የባሰ ሞላጫ ሌባ በሌለበት በአሁኑ ሰአት ዜጋዎችን ሌባው እንደዚህ አደረገ እያሉ ማውራት ለእኔ ምንም ትርጉም የለውም።
ትግሬዎች ከዘራቸው እግዚአብሄር ሲፈጥራቸው ከሰዎች ዘር ሁሉ የበታች አድርጎ ነው የፈጠራቸው ስለሆነም የሚያደርጉትን ነገር በአግባቡ ማሰብ የማይችሉ ሪታርዶች ናቸው።
commenter - 810 days ago
እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።

እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።

እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።

እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።

እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።

እየአንዳንድሽ ችጋራም የባንዳ ውሻ ልጅ ትግሬ አጋሜ የዱኬት ሌባ ሁሉ የትም አታመልጭም በቅርቡ ትከምሻለሽ ሁልሽም ምንም ጥርጥር የለውም።ያ ሽንታም የሴጣን ልጅ ሌባ መሪያችሁ ከሞት መነሳት ቢቻልና ቤነሳም እንኳን እናንተም የትም አታመልጡም እሱም የትም አያመልጥም በሱሪው ላይ ከመቅዘን ሌላ።የሽንታም ዘር እርኩሱ መለሰ ተነስ ዳይፐርም ለብሰህም ቢሆን ተራራ ስታንቀጠቅጥ አሳየን እውነት ወንድና ጀግና ከሆንክ።
commenter - 826 days ago
ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።

ኢትዮጵያኖች ትግሬዎችን ለአንድም ሰከንድም ቢሆን አትመኟቸው በጣም አጭበርባሪዎችና ኪስ አውላቂዎች ናቸው።በተለይ ቦሌ ያሉት የትግሬ ኪስ አውላቂዎች ብዙ ናቸው ተጠንቀቁ።
commenter - 828 days ago
ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።

ኢትዮጵያኖችና ግብጾች በአንድ ላይ ሆነው እነዚህን አጭበርባሪ ባንዳ ትግሬዎችን ሱሪያቸውን አስወልቀው አርባ ጅራፍ ቂጣቸው እከሚተላ ድረስ መግረፍ አለባቸው በቅርቡ።
commenter - 828 days ago
አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።

አንድም የትግሬ የባንዳ ዘር ንዑህ የለም ሁሉም ሌባዎች ስለሆኑ ለአገራችን ሸክም ከመሆናቸው በፊት እንደ እባብ ተቀጥቅጠው ከአገራችን መባረር አለባቸው።
commenter - 833 days ago
fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.

fuck evil YE-WUSHA ZER tigray agames.
AMHARA AND OROMO LOVE EACH OTHER.
commenter - 835 days ago
እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?

እኔን በጣም የሚገርመኝ አንድ ነገር ቢኖር ኢትዮጵያኖች ባንዳ ትግሬዎችን አንፈልጋችሁም አትገዙንም አትወክሉንም ሲሉ አነዚ የትግሬ ዘራፊዎች በግድ እንመዝብርህ ዝም ብለህ ተገዛ የሚባል ነገር አለ እንዴ?
commenter - 837 days ago
ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።

ከአንባሻ ቀጥሎ እርኩስ ሌባ ትግሬ አጋሜዎች ወደፊት የኢትዮጵያ ህዝብ ከስልጣን በር አሽቀንጥሮ ሲደፋቸው የሚበሉት አጥተው በችጋር ሲሰቃዩ ያ ግማታም አንባሻ ሲጠፋ የሚመገቡት እንቦጭ በሻይ ብቻ ነው በየቀኑ የሚሆነው።
commenter - 837 days ago
STAY TUNED ETHIOPIANS!!!!!!!!!!!!!! THE DEATH OF BRUTAL tigray AGAME REGIME IS COMING SOON.

STAY TUNED ETHIOPIANS!!!!!!!!!!!!!! THE DEATH OF BRUTAL tigray AGAME REGIME IS COMING SOON.

STAY TUNED ETHIOPIANS!!!!!!!!!!!!!! THE DEATH OF BRUTAL tigray AGAME REGIME IS COMING SOON.

STAY TUNED ETHIOPIANS!!!!!!!!!!!!!! THE DEATH OF BRUTAL tigray AGAME REGIME IS COMING SOON.
commenter - 837 days ago
U.S. legislator: Ethiopia’s lobbying must not stop human rights measure::በ ሰናቶር እንቶኔ እንዴዚሁ በኮንግረስማን እንቶኔ እንዴዚሁ በከንቲባ እንቶኔ እንዴዚሁ በጋቨርነር እንቶኔ ተወዲሁ በ ኣዝማሪ እንቶኔም እንዴዚሁ ይህ ሁሉ ላንድ ኣሜሪካ ቪዛ ነው? Snoop must talk on Animal cruelty or cruelty., I guess.

Advertisements