Advertisements

የፖሊስ ስሞታ በኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ-Police complains about Ethiopian movies

0
0

Advertisements

991 days ago, 16906 views
የፖሊስ ስሞታ በኢትዮጵያ ፊልሞች ላይ-Police complains about Ethiopian movies
Tags: Ethiopia, Art, Culture

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 2 of 2 comments.
commenter - 985 days ago
ጣሊያን በጀግና ኢትዮጵያኖች ተሸንፎና ተዋርዶ ከኢትዮጵያ ወደ ሀገሩ እንደተመለሰ ባንዳ ፋንድያ እርኩስ ትግሬዎችም በቅርቡ በኢትዮጵያኖች ተዋርደው ከሀገራችን እንደሚሸሹ እርግጠኛ ነኝ።
commenter - 991 days ago
mote le woyana

Advertisements