Advertisements

Professor Haile Larebo re-appears on ESAT to clear the air -ፕሮፌሰር ሃይሌ ላሬቦ ውዝግብ ለፈጠረው ንግግራቸው መልስ ሰጥተዋል፡፡

0
0

Advertisements

1491 days ago, 17293 views
Professor Haile Larebo re-appears on ESAT to clear the air -ፕሮፌሰር ሃይሌ ላሬቦ ውዝግብ ለፈጠረው ንግግራቸው መልስ ሰጥተዋል፡፡

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 22 comments.
commenter - 1479 days ago
90% of Ethiopian are Eregna and farmer.
I was eregna too.
It is not an insult.
commenter - 1487 days ago
ውድ ፕሮፌሰር በዕሳት ቴሌቭዝን የተደረገውን ቀላ መጠይቅ በጥሞና ተከታትየዋለሁ። ባለፉበት የትምህርት ዘርፍ ባካበቱት የዕውቀት ሙያ ተነሰተው ያመኑበትን ነገር ተናግረዋል። ብዙ ሠው ዕውነት ሲነገረው አይወድም።ለምን ቢባል ዕነሱ በተረዱት ብቻ ማሰብ ስለማይፈልጉ ዕና ለራሳቸው ክብር ስለሌላቸው ነው።አንድ ሰው ዕራሱን ማክበር የሚጀምረው ዕና የዕውነተኛውን መንገድ ዕራሱን ሳይዋሽ ዕውነታውን ዕንዳለ ካስቀመጠ።የዛን ግዜ ዕራሱን አከበረ ይባላል።ዕራሱን ከሚዋሽ ሠው ምን ይጠበቃል።ለራሱም አይሆን ለመጣበት ህብረተሠብም አይሆንም። ከዕውነተኛው ትሩጕሜ ተነስቶ ያለውን ዕውነታ ከመረዳት ይልቅ አንዱ በስድብ መልክ ተነስቶ ከዚህ ቀደም ሠዎች በስድም መልክ የሠዎችን ስሜት ከወቅታዊ ሠው ሰራሽ አስተሳሰብ በመነሳት አንዱን የስራ ዘርፍ ከሌላው የስራ ዘርፍ በማወራረድ፥ንቀት በተሞላበት መንፈስ ተነስተው የሚሳደቡትን በማሰብ፥ዕርሶ በቃለ መጠይቆዎት ላይ ለማሰረዳት ብለው የተጠቀሙትን ቃላት በጠበበ መንፈስ በመውሰድ ዕና ለነገሮች ሁልግዜ በተጣመመ መልኩ ወስደው የሚተረጉሙ ሰዎች በሁሉም ህብረተሰቦች አሉ።ስለዕውነት ማውራት የግድ ለወገን በመወገን ያለውን ዕውነታ ሸረው ከዕውነታው ውጭ መሆን ዕራስንም ማስናቅ ነው።ታሪክም ይፋረዳል።ዕራሳቸውን ለመለየት፥ዕውነትን በስም እንጂ በተግባር የማይተረጉምሟት ብዙ ሠውች አሉ።ዕንደነዚህ ያሉ ሠዎች ናቸው አለማችንን እያተራመሱ ሠላማችንን የሚነሱት።ስለዚህ ምንም ስህተን ዕዳልሰሩ ዕና ለሌሎችም ስህተት ለመሰላቸው የበለጠ ማብራሪያ በመስጠትዎ ሊመሰገኑ ዕና ሊከበሩ ይገባል።እንደ አንድ ዜጋ የምመክርዎት ዕራስዎን ለዕውነት ያዘጋጁ ከሆነ ከአላማዎት ንቅንቅ አይበሉ። ሆላ ዕርሶ ዕና ህሊናዎት ብቻ ነው የሚቀሩት።ከህሊናዎ ደግሞ ወዴትም መሸሽ አይችሉም።ማንም ይቀራል፥ለዕውነት ግን መቆም የህሊና ዕረፍት ይሰጣል።ዕራስዎንም በዕውነተኛ መንገድ ያስቀምጡታል።ዕውነት ሁልግዜ የምትደፈርስው ለራሳቸው ጥቅም ካልሆነ በስተቀር፥ዕውነትን በመመስከር የለውን ፥የነበረውን፥ከነበረው የዕውነተኛ ታሪክ በመነሳት ለሰጡት ገለፃና ትምህርት ሊኮሩ ዕንጂ ዕውቀትን አይምሮን ዕና የልብን ፈቃድ በመስጠት ዕውቀትን ከተለያየ አቅጣጫ ለመረዳት በማይፈልጉ ሠዎች ሊረበሹ አይገባም እላለሁ።ከግንዛቤ ዕጥረትም ለተነሳው ውዝግብ መግለጫ መስጠቱ ቸዋነት ነው በማለት አስተያየቴን እቋጫለሁ።
commenter - 1488 days ago
I just watched OMN discussion about the noble historian Prof Larebo. The coward OMN should have invited Prof Labero with the fake historian Dr Abbas, unbelievable the host himself lacks journalism ethics lecturing hear-say Oromo history. If OMN believes in democracy, invite Prof Larebo who is not Amhara, he will destroy your necked Oromo ass.

Prof Larebo is neither a member of any political party nor Amhara, Oromos can not call him the usual name calling Neftegna. What shocked me is that OMN is demanding apology from ESAT for broadcasting Prof Larebo speech of the real history....kakakakkakak ...which apology? We Ethiopians have been waiting apology from Oromo political elites for Arbagugu, Bedeno, Assosa, for fake history against Amhara people.

Why Oromo elites hate the noble historian Prof Larebo?? out of all the positive stuff he mentioned about Oromos, they picked Telba to talk about, Larebo said Oromos were the instrument keeping Ethiopia united, he even mentioned that Aste Tedrose wife Mintiwab was Oromo. I am Amhara in the current ethnic politics, Amhara people did not choose ethnic politics, forced upon them, they carry id cards written on it Amhara, they have been discriminated, deported in the name of Amhara, what choice they have other than organize themselves defend themselves as Amharas? on the id cards it does not say Gondere or Menze, it says Amhara.

Viva Prof Larebo.... please do not be intimidated by anybody... feel free to tell the truth, if the main media do not give you coverage not to worry...God bless Facebook and Youtube. I am Amhara not offended by anything you said about Amharas.
commenter - 1489 days ago
I decided to leave this comment b/c i watched all your video on Esat, you did nothing wrong i just wanted to say Thank you. tech this morons what is means intellectual manner b/ c you have respect to your people and confident you come out and defend what you said. Thank you Professor you don't have to ask apologize for what ! please disregard this moron retarded or empty mind individuals they don't have anything to accomplished their life. why we Christians don't claimed apologize from so called infidel Extrimist Jawar when he wishes mencha for non believers for sake of his religion??????? so called Oromo professor
Ararsa, denied the existence of Ethiopiawinet . .... why those individual who criticize you ignored that ? a bun h of thugs good for nothing !
again I have a great respect for individual like you with a sense of understanding and wisdom. long live Professor Haile Larebo ! Keee on defending Ethiopiawinet !
Ethiopiawinet Yashenifal . we don't have place for early retarded, who don't think with a big scope and moron generation.
commenter - 1489 days ago
Thank you Professor you don't have to ask apologize for what ! please disregard this moron retarded or empty mind individuals they don't have anything to accomplished their life. why we Christians don't claimed apologize from so called infidel Extrimist Jawar when he wishes mencha for non believers for sake of his religion???????
commenter - 1489 days ago
Thank you Professor you don't have to ask apologize for what ! please disregard this moron retarded or empty mind individuals they don't have anything to accomplished their life. why we Christians don't claimed apologize from so called infidel Extrimist Jawar when he wishes mencha for non believers for sake of his religion???????
commenter - 1490 days ago
ኣንቴ ኣስ ቄያሚ ሴውዬ ኬኦሮሞ ላይ ውሬድ ሲሌ ራሲህ ብሄር ኣውራ ዬቴማሬ ማሃዪም
commenter - 1490 days ago
Thank you Mr. Laredbo for the explanation;my brothers and sisters were eregnas at the same time reading and writing fidel in the evening While my father was a farmer and a mother tending her children with all kinds of choruses I was a kid before coming to Addis from Shewa Abote fiche Gebre guracha- every summer when school was done I go to my parents did eregnet then learned farming horse riding ....... coming back to the city with some sheep and chickens some for the family and sell some of it to buy my exercise book while parents helped me with the rest of it to make the long story short I was a proud eregna and a good student. I was a proud ergna- shepherd- and if I get the chance I will do it all over again.MOT le Woyanai.
commenter - 1490 days ago
Thank you for explaining sir.
commenter - 1490 days ago
go and preach at the church! don't deceive yourself! Bible is secular you can't take it as evidence for your foolish speech!!!

Advertisements