Advertisements

Ethiopia - Ankuar : አንኳር - Ethiopian Daily News Digest | November 30, 2016

0
0

Advertisements

1512 days ago, 21577 views
Ethiopia - Ankuar : አንኳር - Ethiopian Daily News Digest | November 30, 2016

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 41 comments.
commenter - 1500 days ago
ፋንድያዎች በማንያዉም መስፈርት ስትለኩ ከአህያ በታች ስለሆናችሁ እኮ ነዉ ፋንድያ የተባላችሁት።በጣም የሚገርመዉ ነገር ቢኖር አህያ ከነፋንድያዋ ከእናንተ የተሽላ ሆና መገኘቿ ነዉ።ይህም ሊሆን የቻለዉ ለሰዉ ልጅ በምትሰጠዉ ይህ የማይባል አገልግሎት ነዉ።የእናንተ ጥቅም ለኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ግራ ነዉ የገባን።በጣም ታሳዝናላችሁ።
commenter - 1502 days ago
ፋንድያዎች (tigrays) የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ላይ የምትሸርቡበትን ተንኮል ብጥር አድርጎ አንድ በአንድ ያዉቃል እንደ እናንተ ድንጋይ እራስ አይደለም።
commenter - 1503 days ago
ፋንድያዎች በቅርብ ቀን ውስጥ ደም እንባ እንደምታለቅሱ ተዘጋጁ ምክንያቱም ያ ድሮ የምትወዱት ጫማ ጫማም ስራ ኢትዮጵያዊ ስላልሆናችሁ ለእናንተ የተከለከለ ነው የሚሆነው አዲሱ የኢትዮጵያኖች ዲሞከራሲያዊ መንግስት ሲመሰረት።
commenter - 1503 days ago
ምን ይመስላል ይሄ የሰው ጭራቅ ሲያስፈራ።ማስጠላቱ ሴጣን ነው የሚመስለው።
commenter - 1505 days ago
ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) ያ እናንተ የምትቆሩበት አጋዚ (አጋሰስ ) ጦር በእኔ ኢትዮጵያን ወንድሞች አይቀጡ ቅጣታ እየቀመሰና እየተደፋ ነው ያለዉ በአሁኑ ሰዐት በቅርቡም ከምድረ ኢትዮጵያ ትጠፋላችሁ።
commenter - 1505 days ago
ጀግናው ኢትዮጵያዊው ጎንደሬ የፋንድያ ትንኞችን እያጨፈለክ ከምራቸው።ኢትዮጵያዊነት ማለት መቀለጃ ወይም ለጥቅም ሲሉ ብቻ እንዳሆነ አሳያቸው።ደደብ ፋንድያዎችን ባጠቃላይ የአገራችን ዋና ጠላቶች ስለሆኑ ኢትዮጵያኖች ነቅተው አገራቸውን ከነዚህ ወሮበሎች መጠበቅ መቻል አለባቸው።
commenter - 1506 days ago
እናንተ አንበጣ ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) አዲሱን የሰጠኋችሁን ስም የወደዳችሁ ስላልሆነ በአዲስ ስም እንዲቀየርላችሁ ለምትፈልጉ በሙሉ ንፍጣም ከርከርሮዎች የሚሻላችሁ ከሆነ ሌትአስ ኖ ?????????
commenter - 1506 days ago
ለረጅም ግዜ እኛን ፍንዳታዎች ሲሉን ነበር እኛ ደግሞ በተራችን ፋንድያዎች ስላልናቸዉ እንኳን መክፋት ቢከረፋቸዉም ይህ መቀጠል አለበት።
commenter - 1506 days ago
ኢትዮጵያኖች ይሄን ሰውየ ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) ምጣድ ጥዶ እንጀራ ሲየስጋግሩት የዋለ ነው የሚመሰለው ተመልከቱት ይሄን አሽከር የማድጃው ጭሱ ሰጣን እንደአስመሰለው ሲያሳዝን።
commenter - 1506 days ago
ኢትዮጵያኖች ይሆን ሰውየ ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) ምጣድ ጥዶ እንጀራ ሲየስጋግሩት የዋለ ነው የሚመሰለው ተመልከቱት የማድጃው ጭሱ ሰጣን እንደአስመሰለው።

Advertisements