Advertisements

EBC Documentary - Ethiopiawinet : ኢትዮጵያዊነት | November 2016

0
0

Advertisements

1061 days ago, 24716 views
EBC Documentary - Ethiopiawinet : ኢትዮጵያዊነት | November 2016

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 10 of 65 comments.
commenter - 1040 days ago
ፋንድያዎች በማንያዉም መስፈርት ስትለኩ ከአህያ በታች ስለሆናችሁ እኮ ነዉ ፋንድያ የተባላችሁት።በጣም የሚገርመዉ ነገር ቢኖር አህያ ከነፋንድያዋ ከእናንተ የተሽላ ሆና መገኘቿ ነዉ።ይህም ሊሆን የቻለዉ ለሰዉ ልጅ በምትሰጠዉ ይህ የማይባል አገልግሎት ነዉ።የእናንተ ጥቅም ለኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ግራ ነዉ የገባን።በጣም ታሳዝናላችሁ።
commenter - 1042 days ago
ፋንድያዎች (tigrays) የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ላይ የምትሸርቡበትን ተንኮል ብጥር አድርጎ አንድ በአንድ ያዉቃል እንደ እናንተ ድንጋይ እራስ አይደለም።
commenter - 1045 days ago
ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) ያ እናንተ የምትቆሩበት አጋዚ (አጋሰስ ) ጦር በእኔ ኢትዮጵያን ወንድሞች አይቀጡ ቅጣታ እየቀመሰና እየተደፋ ነው ያለዉ በአሁኑ ሰዐት በቅርቡም ከምድረ ኢትዮጵያ ትጠፋላችሁ።
commenter - 1046 days ago
ጀግናው ኢትዮጵያዊው ጎንደሬ የፋንድያ ትንኞችን እያጨፈለክ ከምራቸው።ኢትዮጵያዊነት ማለት መቀለጃ ወይም ለጥቅም ሲሉ ብቻ እንዳሆነ አሳያቸው።ደደብ ፋንድያዎችን ባጠቃላይ የአገራችን ዋና ጠላቶች ስለሆኑ ኢትዮጵያኖች ነቅተው አገራቸውን ከነዚህ ወሮበሎች መጠበቅ መቻል አለባቸው።
commenter - 1046 days ago
እናንተ አንበጣ ፋንዲያዎች (ትግሬዎች) አዲሱን የሰጠኋችሁን ስም የወደዳችሁ ስላልሆነ በአዲስ ስም እንዲቀየርላችሁ ለምትፈልጉ በሙሉ ንፍጣም ከርከርሮዎች የሚሻላችሁ ከሆነ ሌትአስ ኖ ?????????
commenter - 1047 days ago
ከዛሬ ጀምሮ ትግሬዎች የሚለዉን ቃል ትቼ ኮሜንት በምጽፍበት ግዜ ፋንድዮች የሚለዉን ቃል እንደምጠቀም አስታዉቃለሁ።
commenter - 1054 days ago
Ethiopiwinet BANDA tigray style.kikiki...
Hehehehe............losers.
commenter - 1054 days ago
እኛ ኢትዮጵያኖች ጀግናና ሩሩህ የሆኑትን ኦሮሞ ኢትዮጵያኖችን ከልባችን ነው የምፈቅረውና የምንወደው።ኢትዮጵያም የኦሮሞ ልጆቻን በጣም ነው የምትኮራባቸው የወርቅ ልጆችም ናቸው።እንደ ባንዳ ትግሬዎች ያልሆኑ ንፁህ ዜጋዎች ናቸው።አግዚአብሄር የኦሮሞን ህዘብን ይባርክልን።ኢትዮጵያዊነትን ለማወቅ የኦሮሞንና የአማራን ምንነት ማወቅ በጣም ያስፈልጋል።ባንዳ ትግሬዎች ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ አገራችንን ከጠላት ጋር በማበር ሲያደሙ የነበሩ ቅጥረኞች አሁንም ቀጥለዉበታል።ይህን ለማቆም ለመጨረሻ ጊዜ የሁሉንም ኢትዮጵያዊያን ትብብር ያስፈልጋል።
commenter - 1054 days ago
እኛ ኢትዮጵያኖች ጀግናና ርርሩህ የሆኑትን ኦሮሞ ኢትዮጵያኖችን ከልባችን ነው የምፈቅረውና የምንወደው።ኢትዮጵያም የኦሮሞ ልጆቻን በጣም ነው የምትኮራባቸው የወርቅ ልጆችም ናቸው።እንደ ባንዳ ትግሬዎች ያልሆኑ ንፁህ ዜጋ ናቸው።አረግዚአብሄር የኦሮሞን ህዘብን ይባርክልን።ኢትዮጵያዊነትን ለማወቅ የኦሮሞንና የአማራን ምንነት ማወቅ በጣም ያስፈልጋል።
commenter - 1055 days ago
እንደዚህ አይነት ነገር በህይወቴ አይቼ አላውቅም ብንገድልህም እንኩሀን እኛ እኮ ወገኖችህ ነን የሚል ነገር በጣም የሚገርም ነገር ነው።

Advertisements