Advertisements

Fidel Ena Lisan : ፊደል እና ልሳን with Habtamu Seyoum | Episode 56

0
0

Advertisements

1867 days ago, 14804 views
Fidel Ena Lisan : ፊደል እና ልሳን with Habtamu Seyoum | Episode 56

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 2 of 2 comments.
commenter - 1866 days ago
አንት የሳር ውስጥ እባብ ብላ ሰዴበችው::

ጋነ
commenter - 1867 days ago
ስዲስት ስዲስት የርገን
===============
ባገራቺን የዜጎች ወይንም ዲያስፖራ ኢንቬስቶርስ መብት ያልተገደበ ነው:: ብፊደል ልሳን ዙርያ በፈረንጂ ቨሪፊከሺን ይሉታል የ ኣንተነህ ና ጌታሁን ጋብቻ ምስጢር ሁሉ ያልተገደበ ነው:: በፈርንጂ ወግ ኣጥባቂዎች ሉጢ ነው ይሉታል:: ጡርዬ ሴሌፎን ኩሉ የተከበረ ነው:: ይሆነ ሁኖ ላሳን ና ፊደሉን ኣንድ ሰባቱላ የጤና ቢሮ ሃላፊ ብሎት Action and behavior ኣረፈ:: ይህን ይመስላል::


Attorney ስዲስት ስዲስት+1

Advertisements