Advertisements

EthioTube Presents Fidel Ena Lisan : ፊደል እና ልሳን with Habtamu Seyoum | Episode 31

0
0

Advertisements

1941 days ago, 4238 views
EthioTube Presents Fidel Ena Lisan : ፊደል እና ልሳን with Habtamu Seyoum | Episode 31

Advertisements

Advertisements

1000 chars left
Showing 1 to 1 of 1 comments.
commenter - 1941 days ago
የስራ ማስታወቂያ በኢትዮጵያ ለምትገኙ የአርትራ ስደተኞች { ወታደሮች } እንዲሁም ለምትሰደዱ የአርትራ ስደተኞች{ ወታደሮች }

በቅርቡ ከሱዳንና ከግብፅ ጋር ባደረግነው ስምምነት መሰረት ከአባይ ወንዝና በገባር ወንዞች ላይ አነስተኛ የውሃ ፓምፕዎች በመጠቀም የመስኖ እርሻ ላይ የተሰማሩ የአባይን ውሃ መጠን ለመቀነስ አስተዋፅዎ የሚያደርጉ አሸባሪዎችን ልክ ለማስገባት የአጋዚ ወታደር ለመቅጠር እንፈልጋለን::

ልክ የሚገቡት አሸባሪዎች

1 ) በጎጃም ውስጥ በአባይ ወንዝ ዳርቻ በመስኖ እርሻ የተሰማሩ አህያ ለሃጭአም ትምክህተኛ ሽንታም አምሃራዎች

2 ) በሰሜን ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ በአባይ ወንዝ ዳርቻ በመስኖ እርሻ የተሰማሩ አጋንንት ጋንኤል ሰይጥአን ጋሎች

3 ) ለአባይ ወንዝ ገባር በሆኑ ትንንሽ ወንዞች ላይ የውሃ ፓምፕዎች ጠምደው አትክልት በማምረት በተሰማሩ በቤንሻንጉል በሲዳማ በሃድያ በጉራጌ በጌድዮ በመሳሰሉት አካባቢዎች የሚኖሩ አሸባሪዎች ይሆናሉ::

ዶምወዝ በቅርቡ ከግብፅ እና ከሱዳን ጋር ስምምነት ከተፈራረምን በኋላ የሚገለጥ ሲሆን :
ከደምወዝ በተጭምአሪ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እና በጉምሩክ ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ ይሆናሉ: ቡና እንዲሁም ጫት ከቀረጥ ነፅአ ወደ ውጭ ይልካሉ: ከፊንፊነ ዙሪያ ከሚገኙ ከተሞች በፈለጉት በመረጡት በአንዱ ከተማ መሬት እንሰጥዎታለ ::

እንዳያመልጥዎት አሁኑኑ ይመዝገቡ !

ማሳሰቢያ:-
ይህ የስራ መደብ የሚቆየው ጋሎችን አጋንንቶችን ጋንኤል ሰይጥአኖችን ልክ ለማስገባት የተሰማራው ጀግናው የአጋዚ ጦር እስከሚመለስ ይሆናል::
ጀግናው የአጋዚ ጦር ጋንኤሎችን ጋሎችን ቶሎ ደምስሶ ከተመለሰ እናንተን መቅጠር አስፈላጊ ስለማይሆን እዛው ስደተኛ ካምፕ እንድትቆዮ ለማድረግ እንገደዳለን::

Advertisements