Betoch Comedy – Season 1 – Review 3 | October 5, 2013

1_27842

8 thoughts on “Betoch Comedy – Season 1 – Review 3 | October 5, 2013

  1. በእርግጥ ጥሩ ሥራ ተሰርቷል፣ ሆኖም ሙገሳው በዛ። ትንሽ ሰርቶ ብዙ ውዳሴ ከመፈለግ ልማድ መላቀቅ ያስፈልገናል። የታዋቂ ስፖርተኛና ዘፋኞችን ኢሙያዊ ሙገሳ ከማዥጎድጎድ ይልቅ የተማልካቾችን እሰተያየት ከመስኩ ባለሙያዎች አስተያየት ጋር ማቅረብ በተሻለ። እነሀይሌ በሙያቸው አንቱ የተባሉ መሆናቸው ባይካድም በዚህ ዘርፍ የተለየ አስተያየት ለመስጠት የሚያስችል ብቃት ይጎድላቸዋል። የተሻለ አስተያየት የሰነዘሩት ሰይፉና ደበሽ ብቻ ናቸው። የሰይፉ ግን ግነት ያለበት ነው። ለምሳሌ አርታኢው በደምብ ተሰርቷል ያለው ትክክል አይደለም። አሁንም ለምሳሌ ታክሲ ኮንትራት ጠይቆ በዋጋ ባለመስማማታቸው ረዳቱ በቃ ንዳው ሲል ዘሩ ሞላ ያደረገው ትርፍ ንግግር አስፈላጊ ነበር?-በኔ ግምት ለዛቢስና ያለቦታቸው የተደነቀረ የቃላት እሩምታ ነበር። ደበሽ ደግሞ ድራማውን እርሱ በሚፈልገው መልክ ለመቀየስ የፈለገ ይመስላል። የዘሩ ሞላ ስስት ሳይሆን ገንዘብ ያለምክንያት ላለማውጣት ነው ብሎ የድራማውን አቅጣጫ ለመቀየስ ይሞክራል። የገዛ ልጆቹ ለምን ይህን ያህል በሉ እያለ የሚንገበገብ፣ ለልጁ ጫማ ላለመግዝት አብዝቶ የሚየንጋራግር፣ ልጁ ተጎድቶ ሀኪም ቤት ሲያደርሰው የታክሲ ላለመክፈል በጀርባ አዝሎ የሚሮጥ፣ ሰርግ ተጠርተናልና ምሳ እዚህ አንበላም ብሎ የሚያከላክልን ሰውዬ ገንዘብ ያለምክንያት ላለማውጣት እንጂ ስስት አይደለም ብሎ መከራከር ይቻላል? ሌላው ደግሞ ማንማ ያላነሳው እኔ ግን የድራማው ዐብይ ድክመት ብዬ የማስበው ጉዳይ የትርፌ ሆዳምነት በጣም ከመጋነኑና ከመብዛቱ የተነሳ አሰልቺ ሆኗል። አንዲት በገጠር ያደገችና ለዘመኑ ስልጣኔ እንግዳ የሆነች ኢትዮጲያዊት በየመንገዱ እህል እያመነዠከች ስትሄድ ማየት የማይመስል ነው። ሌላው ደግሞ የዘሩ ሞላ እንቅስቃሴና ንግግር በጣም የተጋነነ ስለሆነ የድራማውን ውበት ይቀንሳል። ከዚህ ውጭ ግን በርግጥ አሪፍ ሥራ ነው። በተለይ በተለይ እናቲቱ፣ ልጆቿ፣ ሻሼና እከ ለድራማው ልዩ ውበትን ሰጥተውታል።

Leave a Reply

Your email address will not be published.